پروژه های انجام شده2

نمونه آسانسور هیدرولیک نصب شده در پروژه میدان شاپور

photo_2017-07-17_10-11-45
photo_2017-07-17_10-11-42
photo_2017-07-17_10-11-39
photo_2017-07-17_10-11-35
photo_2017-07-17_10-11-24
photo_2017-07-17_10-11-08
photo_2017-07-17_10-12-07
photo_2017-07-17_10-12-04
photo_2017-07-17_10-12-00
photo_2017-07-17_10-11-57
photo_2017-07-17_10-11-53
photo_2017-07-17_10-11-49

موتور گیربکس کششی

photo_2017-07-17_10-13-12
photo_2017-07-17_10-13-09
photo_2017-07-17_10-13-21
photo_2017-07-17_10-13-18
photo_2017-07-17_10-13-15

photo_2017-07-17_10-12-48
photo_2017-07-17_10-13-05
21-1
موتور گیرلس از نوع بشکه ای مناسب برای آسانسورهای بدون موتور خانه و با موتور خانه قابل کارکرد با برق تک فاز و سه فاز
23-1
موتور گیربکس جم ایتالیا
22-1
موتور گیرلس (فاقد گیربکس )مناسب برای اسانسورهای بدون موتورخانه دارای رتبه A مصرف انرژی قابل نصب وطراحی با برق تک فاز و سه فاز
25
موتور گیرلس زیلابگ آلمان
24-1
موتور گیربکس البرتوساسی ایتالیا قابل نصب در سه جهت موتوری بسیار قوی وبا حرکتی بسیار نرم در تیپها وکیلوواتهای مختلف
 
 
110
222
photo_2017-06-11_09-51-08
photo_2017-06-11_09-50-46

بازگشت 1