هیدرولیکی

آسانسورهای هیدرولیکی

 

آسانسور هاي هيدروليك وبالابرهای هیدرولیک در ظرفيت هاي مختلف با طول مسير حركت كم به كار گرفته مي شوند و معمولاً در ظرفيت هاي بالا نسبت به انواع كششي مقرون به صرفه تر مي باشند ، حركت نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت ، دقت توقف در تراز طبقه ، شروع و خاتمه حركت بدون شوك از مزاياي اين نوع آسانسورها و بالابر های هیدرولیک مي باشد . عدم نياز به پيش بيني موتورخانه در بالاي چاه و امكان قرار دادن آن در فضاي دورتري از چاه نيز از مزيتهاي اين نوع آسانسورها وبالابر های نفری و صنعتی مي‌باشد . سيستم محركه آسانسورهاي هيدروليك صنعتی و نفری مي تواند از نوع مستقيم يا غيرمستقيم باشد . در نوع مستقيم جك مستقيماً به يوك كابين آسانسور و بالابر هیدرولیکی متصل مي گردد و در نوع غيرمستقيم از طريق حركت سيم بكسل متصل به يوك كابين موجب جابجايي آن مي شود در صورتيكه سيستم از نوع مستقيم باشد جك بايد داراي شير اطمينان مخصوص باشد در صورتيكه از نوع غيرمستقيم باشد كابين بايد مجهز به سيستم ترمز اضطراري (پاراشوت) و كاورنر باشد . در صورتيكه بيش از يك جك براي جابجايي كابين آسانسور و بالابر هیدرولیک بكار رود بايد بنحوي به همديگر مرتبط شوند كه فشار روغن آنها همواره يكسان باشد . در صورتيكه آسانسور هيدروليك و بالابرهای هیدرولیکی از نوعي باشد كه نياز به حفر چاه جهت استقرار جك باشد بايد پيش بيني لازم جهت حفر اين چاه به عمل آيد . چاه جك (در صورت وجود) بايد نسبت به نفوذ آب مقاوم شده و با دقت شاقولي 25 ميلي متر در ارتفاع 3 متر اجرا گردد . ابعاد و نحوه اجراي چاه جك و يا سازه هاي مختلف اطراف چاه آسانسور و بالابرهای هیدرولیک(متناسب با نوع جك و سيستم حركت كابين) بايد از شركتهاي معتبر آسانسور اخذ شود .

 
 

مقایسه آسانسورهای هیدرولیک و روم لس (بخش اول)

در بخش آموزش آسانسور دلایل استفاده از آسانسور های هیدرولیک و مقایسه آن با آسانسور های بدون موتورخانه را بررسی می نماییم:

خلاصه:

با ظهور آسانسور های کششی بدون موتورخانه در سال 1995 رقابت شدیدی بین آسانسور های کششی و هیدرولیک آغاز شد.

مزایای آسانسور های هیدرولیک به شرح ذیل می باشد:

نصب و راه اندازی آسان
هزینه های نگهداری کم
دارای قابلیت طراحی کابین و موتورخانه


در کشورهای در حال توسعه، با گذشت زمان و پیشرفت علم، تولید شیرهای کنترل هیدرولیکی افزایش یافته و آسانسورهای هیدرولیکی روز به روز بیش تر شناخته می شوند. انتظار می رفت با کشف و تولید آسانسورهای MRL، نرخ استفاده از آسانسورهای هیدرولیک کاهش یابد. تاریخچه:

آسانسورهای کششی از قرن 19 شروع جهت جابه جایی عمودی مورد استفاده قرار گرفت. آسانسورهای روغنی و هیدرولیک از سال 1950 در کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا به سرعت معرفی شده و محبوبیت پیدا کردند. پیشرفت علم در زمینه آسانسورهای هیدرولیک(پیشرفت در تولید شیرهای کنترلی) و توجه به توجیهات اقتصادی، موجب شد تا از این آسانسورها نه تنها بر جایه جایی عمودی بار بلکه جهت جابه جایی مسافر نیز استفاده شود. دلایل اقتصادی ای ذیل موجب شدند که آسانسورهای هیدرولیک بر آسانسورهای کششی برتری یابند:

هزینه ساخت
تجهیز چاه آسانسور
نیروی کار جهت نصب


با توجه به آمار انتشار یافته در سال 1970 توسط سامان ملی آسانسور (NEII) معین شد که شرکت های تولید کننده آسانسورها ، آسانسورهای هیدرولیکی بیش تری در مقایسه با آسانسورهای کششی گیرلس و گیربکس تولید نمودند. از سال 1973 تا 1980 آسانسورهای هیدرولیک نسبت به آسانسورهای کششی دو برابر بیش تر تولید شد.

در سال 1986 در ساختمان های نوساز کشور آمریکا نصب آسانسورهای هیدرولیک به 70% رسید. با توجه به آمار دهی شرکت های عضو سازمان NEII در سال 2000 تولید آسانسورهای کششی 3 الی 4 برابر نسبت به آسانسورهای هیدرولیک کاهش یافت. شرکت هایی که عضو سازمان NEII نیستند آسانسورهای هیدرولیک را در طی سالهای 1970 الی 2000 نصب و راه اندازی نموده اند. اغلب شرکت های آسانسوری از سال 1995 از تکنولوژی اینورتر استفاده نمودند و هدف آنها، نصب و راه اندازی چنین آسانسورهایی برای ساختمان های کوتاه و متوسط بوده است.

علل محبوبیت این نوع آسانسور از دیدگاه مشتریان

مناسب برای ساختمان هایی که ممکن است تعداد طبقاتشان افزایش یابد. بدون وارد شدن به چاهک کنترل چاهک امکان پذیر می باشد. قرار گیری موتورخانه در مکان های مختلف آسانسورهای هیدرولیک در مقایسه با آسانسورهای کششی حدودا 12 درصد فضای کمتری را اشغال می نمایند. برای ساختمان های قدیمی که تقویت های ساختمانی در آسانسورهای کششی هزینه بر و غیر عملی خواهد بود. در آسانسورهای هیدرولیک هزینه های اولیه تجهیزات و تعمیرات و همچنین نصب (در صورت مشابه بودن مشخصات) 15 الی 25 درصد کمتر می باشد.

نتیجه گیری:

با توجه به مزایای آسانسورهای هیدرولیکی نه تنها تولید کنندگان بلکه افراد دوستدار محیط زیست نیز جهت رفع معایب این سیستم تلاش می کنند.