درباره ما

 

معرفی شرکت

شرکت ره سازان آسانبر کیهان در سال 1386 به شماره ثبت 303497 و به شناسه ملی 10103411650 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و بلافاصله پس از ثبت به عضویت اتاق بازرگانی تهران وسندیکای آسانسور وپله برقی ایران درآمده است. موضوع فعالیت اساسنامه شرکت خدمات طراحی ، نصب وراه اندازی انواع آسانسور وپله برقی می باشد.

اعضای اصلی شرکت در حال حاضر به مدیریت عامل آقای مهدی قره خانی کارشناس عمران وآقای حسین قره خانی کارشناس برق قدرت به عنوان رئیس هیئت مدیره ودارنده 90 % سهام شرکت ودارای حق امضاء اوراق عادی واداری وقراردادها می باشند.